პროექტის შესახებ

ინოვაციური ნარჩენების მართვის პრაქტიკა
შერჩეულ ქალაქებში. საქართველოში, მოლდოვასა და სომხეთში.

Project “Introduction of Innovative Waste Management Practices in Selected Cities of Georgia, Moldova, and Armenia,” was implemented in 2013-2105 within the Joint Operational Programme “Black Sea Basin 2007-2013.” The Project’s purpose was to facilitate the enhancement of the quality of the environment and life in the Black Sea countries through the promotion of transboundary partnerships and cooperation in modern waste management.
The project implementation process involved 7 partner organizations from four countries (Georgia, Romania, Moldova, and Armenia), including 3 municipalities and 4 NGOs.
As a result of the project implementation, the capacities of the local communities for improving waste management have been increased significantly.
For the first time in Georgia, at a municipal level, the sorted collection of plastic waste was introduced and implemented successfully in Kutaisi City (Georgia). Waste composting became popular in Ararat City (Armenia). The sorted collection of waste has improved in Ungheni City (Moldova).

ბენეფიციალი: - თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის მერია (საქართველო)

პარტნიორები

  • უნგელის მერია (მოლდოვა)
  • არარატის მუნიციპალიტეტი (სომხეთი)
  • გალატის ეკო საკონსულტაციო ცენტრი (რუმინეთი)
  • იმერეთის მხარის მეცნიერებათა კავშირი (საქართველო)
  • მდგრადი განვითარების რეგიონალური ცენტრი (მოლდოვა)
  • გარემოს დაცვა (სომხეთი)

ხანგრძლივობა: 26 თვე

დაწყების თარიღი: 10.08.2013

მდებარეობა:

  • ქუთაისი, საქართველო

  • გალატი, რუმინეთი

  • უნგენი, მოლდოვა

  • არარატი, სომხეთი